Velkommen til Grundejerforeningen Grønnemosegaard.


Vi ønsker alle vores medlemmer et godt efterår. Der er gang i undersøgelse om tilslutning til fjernvarmenettet. Se rubrik 3!


Historie om foreningen.
Grundejerforeningen Grønnemosegaard ligger i det sydligste af Gladsaxe kommune.

Omkring 1920 blev de to gårde Maglegård og Grønnemosegård udstykket til parcel-husgrunde.

Grundene blev bebygget over en lang årrække, og først i 50’erne var området næsten færdigudbygget.


I dag er området præget af mange „Bedre Byggeskik“ huse og murermesterhus, samt nye og moderne type huse. Eksistensen af disse huse skyldes dels forskønnelses-foreningens indsats i 20’erne og de servitutter, som var gældende frem til 1960. Boligvejene er tillige præget af deres grønne karakter, et element som lokalplanen tilskynder til at opretholde og styrke.


Området grænser op til Utterslev Mose og Høje Gladsaxe Parken, som er attraktive naturområder for beboerne.


Grundejerforeningen omfatter ca 300 ejendomme og er omfattet af lokalplan 100.


Garhøj er en gammel fredet bronzealdergravhøj og området bliver brugt til fastelavn og sankthans og andre af foreningens arrangementer. I 1930 blev der lavet en talerstol som er blevet flittigt brugt og der blev afholdt markeder og bal på området samt sankthans taler.

Man kan komme op på toppen af Garhøjen via trappen og nyde udsigten helt ud til Øresund. Desuden er der gyngestativ og boldbane på pladsen.


Ved Garhøjen er tidligere bygninger blevet revet ned i 2019 og erstattet med  4 nye rækkehuse. Boligerne er opført som ældrevenlige boliger med egen have og har dispensation for antal af parkerings pladser.


Veje der helt/delvis er tilknyttet grundejerforeningen:

Daltoftevej, Dalen, Grønnemose alle, Grønnemosen, Helleskrænten, Holmevej, Højvangen, Nordtoftevej og Toppen. 


Vi opfordrer dig til at melde dig ind i foreningen, hvis du er beboer i vores Grundejerforenings område. Oplys navn og adresse samt e-mail ved indmeldelse. Kontingent 100 kr pr år!


Du kan også melde dig ind ved at betale kr. 100 på mobile-pay.  Nummeret er: 90802 og husk at oplyse dit navn og adresse samt email ved betaling. 


Foreningens fantastiske 100 års jubilæums skrift kan du se ved at klikke her!

Vores Forening


Den 23-5-2022 blev der afholdt møde om fjernvarme på mørkhøj skole. Der var stort fremmøde og mange spørgsmål der blev besvaret. Vores område vil blive tilsluttet i 2024 - 2026 så kan man holde 

sit nuværende anlæg kørende til da er det en stor fordel.

Model A er tilslutning gratis samt afkobling af gas net er også gratis.

Se mere på https://gladsaxefjernvarme.dk/

01

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev ved at klikke her


04

Støj - Vis hensyn

 

Bestyrelsen henstiller at man kun  bruger støjende maskiner på disse tidspunkter.

Hverdage :  8-18

Lørdag       :  9-15

Søndag      : Støjfri


Sørg for at der larmes samtidigt, og er stille samtidigt om muligt.


Denne henstilling til begrænsninger er gældende fra 1. april til 1. oktober.


07

Høje Gladsaxe Park


Har du prøvet at besøge den nye hundeløbegård ? 

Har du set de 3 Naturheste der er sat til at afgræsse området og den fritlagte kalkklippe og kilde ? 

Gå over broen for enden af Grønnemose Alle og nyd området.

 


10

Dyrehold


Har du dyr så er det vigtigt at disse ikke er til gene for dine  naboer.


Se Gladsaxe kommunes hjemmeside for regler for dyrehold. 


13

Facebook Grupper

Har har du link til lokale facebook grupper.

Du skal anmode om medlemskab af bestyrer. 


02

Lån foreningens lange stige med tagbøjle

 

Du kan skrive til Søren Færch her og aftale hvor og hvordan.

05

Afbrænding i have

 

I Gladsaxe Kommune er det ikke tilladt at brænde haveaffald af.


Hygge bål er tilladt så længe dette ikke generer naboen.


Brug genbrugsstationen til at komme af med haveaffald eller via afhentning af haveaffald, som sker hver 14. dag fra februar til november.

08

Vej og Fortov

 

Bestyrelsen går et årligt vejsyn.

Som grundejer har du pligt til at holde dit fortov ryddet og fri for beplantning , samt sørge for at der er fri passage, og at træer ikke skygger for belysning.

Oplever du fejl og mangler ved vej og fortov samt andet, så brug appen Tip Gladsaxe til at indberette dette.

Det er så kommunens ansvar at udbedre dette.

Du kan også gå på Gladsaxe kommunes hjemmeside og tippe kommunen den vej.

11

TDC og GIGABIT


I forbindelse med nedgravning af fiber ser vi at arbejdet er blevet udført med svingende kvalitet, når fliser mm lægges igen.

Oplever du under og efter opgravning at ting ikke udføres korrekt så

tip Gladsaxe på deres hjemme side eller brug appen Tip Gladsaxe.


Se Tip Kommunen eller hent Tip Gladsaxe app fra

Android App  eller Iphone App

14

Dingeo - Få alt at vide

Har du interesse i at vide alt der er vær at vide om en bestemt adresse.

 • Sundhed
 • Risiko for oversvømmelse
 • Grundvands højde
 • Boligfakta
 • Lokalområde
 • Jordforurening
 • Luftforurening
 • Trafikstøj
 • Jordbundsforhold i området
 • Hårdhed af drikke vand
 • Fibernet mulighedder
 • Fredning
 • Og meget andet nyttigt
 • Klik på linket her!


 


03

Fjernvarme udbygning

Har du interesse i at vide hvad

der sker mht. udbygning af fjernvarme i vores område så kig her eller ønsker at deltage i forundersøgelse.    


06

Brændeovne

 

Har du brændeovn så sørg for kun at fyre med tørt brænde eller andet lovligt brandbart materiale.


I forbindelse med fremtidige hushandler er der vedtaget en skrotningsordning pr 1/4-2021 af brændeovne fra før 2003.

Disse skal fjernes eller udskiftes med ny. Man har et år fra underskrift af skøde.

Kakkelovne, antikke ovne og åbne pejse er undtaget af ordningen.

09

Parkering i området

 

Gladsaxe kommune tillader parkering med 2 hjul på fortov såfremt der er fri passage for gående. 

Se regler ved at klikke her.

Parkering tilladt på vej med trailer og campingvogn (max 2000 kg) hvis det er max 24 timer.

Sørg for at parkere så udryknings kørertøjer har fri pasage.

Sørg for at parkere i kørselsretning og ikke foran udkørsler, sving og brandhaner mm.12

Sammenslutning af grundejerforeninger mangler 1 par suppleanter.


Gå på deres hjemmeside og meld dig og vær med til at påvirke beslutninger om støjværn,støjsvag asfalt, fortætning og meget andet.


Klik her for at gå til deres hjemme side

og skriv til bestyrelsen!


15

Sammen står vi stærkere

 

Grundejerforeningen er medlem af Sammenslutningen af grundejerfoereninger i Gladsaxe.

Sammenslutningen deltager i møder med Gladsaxe Kommune og taler grundejerenes sagVores forening er en frivillig forening med over 270 medlemmer. 

Vi sørger for, at vores område forbliver et skønt sted at bo. Vi holder arrangementer som fastelavn, sankthans og sociale arrangementer af forskellig type.

Vi sørger for at påvirke Glassaxe Kommunes lokal planer.

Vi er med i Sammenslutningen af grundejer foreninger og deltager i deres arbejde.

Over 300 matrikler i vores forening. 


Foreningen dækker disse veje.

Daltoftevej, Dalen, Grønnemose Alle,

Grønnemosen, Helleskrænten

Holmevej, Højvangen

Nordtoftevej ogToppen

Vores bestyrelse.


Bestyrelsen består pt. af 5 medlemmer og 2 suppleanter.

Udtalelser

"På grund af fortætning så er vores bolig område presset som aldrig før.

Hjælp os med at sætte en bremse på yderliger fortætning i vores hyggelige forening!"


Jesper Funk - Formand

"Hjælp mig som kasserer med at holde vores informatioer aktuelle. Meddel ny ejer og sørg for at vi har en valid email addresse vi må kontakte dig på. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og husk at tilmelde betaling til PBS.

Det vil lette mit arbejde meget."


Nina Hanberg - Kasserer

Galleri