Hjem

Grundejerforeningen Grønnemosegård


FORENINGENS ARBEJDE


BESTYRELSENS HJØRNE

af  formanden Jesper Funk

Alle i foreningen ønskes en glædelig jul og et godt nytår.


Er du lige flyttet til foreningen eller ikke medlem kan du blive det for kun kr. 100 om året. Husk at tilmelde betaling til PBS så du undgår besværet med at huske betaling.

Du kan melde dig ind ved at betale kr. 100 på mobilapay  Nummeret er: 90802 og husk at oplyse din adresse.


Skriv til foreningens kasserer her og oplys fulde navn, adresse og evt. email så vi kan kontakte dig den vej i fremtiden.


MAIL TIL MEDLEMMER - TILMELD DIG HER!


Vi vil gerne kunne sende informationer til dig på din mail.

Det kræver at du tilmelder dig på nedenstående link.

Vi  har stoppet med at omdele materiale, da det er både dyrt og tidskrævende.

 

Klik her for tilmelding/afmelding!


Som medlem kan du deltage i foreningens arrangementer, samt låne foreningens stige.

Du kan også blive medlem af nabolån og låne og dele ting du har med andre medlemmer af foreningen.


Foreningen varetager dine interesser over for myndigheder og holder vejsyn og hjælper med at holde kvarteret pænt til glæde og gavn for alle.

Der afholdes et årligt Sankt Hans arrangement og fastelavn på Garhøjen Holmevej 9-15.


Der huserer til tider indbrudstyve i kvarteret

så vær ekstra opmærksom på mistænkelige personer.

Fjern "marker"s (flasker o.lign  foran huse hvis du ser nogen). Tyvens måde at checke om der er nogen hjemme på matriklen.

Ser du at der står grønne affaldsspande foran et hus dagen efter afhentning så hjælp din nabo med at få kørt den ind igen, så tyven ikke får det for nemt.


Sørg for at dit hus ser beboeligt ud i og kig efter din nabos hus også. Især i ferie perioder og helligdage!


Har du hund så tænk på din nabo!

Tænk på din nabo når du lukker din hund ud tideligt om morgenen. Sørg for at kigge efter den og kald den ind hvis den evt. begynder at gø.


Så får du en glad nabo.!


Bier / Hvepse som sværmer kig her!.

Har de slået sig ned i din have og du ikke har lyst til at de lige bor der så kan du kontakte nogle bi-avlere som gerne kommer og tager bierne med til et sikkert nyt hjem.


Kan tage en dags tid før de er flyttet.

Typisk ganske gratis!


Klik her for at se listen over bi-afhentere/hvepse fanger

i nærheden af dig!.


Jord Dating i  Gladsaxe Kommune

Er nu erstattet af jordbasen.dk.


Har du brug for jord eller har jord du vil af med

så klik her.Vestegnens Politi og Gladsaxe vagten.


Observerer du noget som kræver hjælp.


Vestegnens politi +45 43 86 14 48

eller

Kommunens vagt  +45 20 25 75 51Støj og godt naboskab


Bestyrelsen vil henstille grundejerne til at lægge

brugen af støjende maskiner på disse tidspunkter:


Hverdage : 8-18

Lørdag     : 9-15

Søndag     : Støjfri


Idéen er, at der larmes samtidigt, og der er stille samtidigt.


Desuden at de typiske spisetider respekteres.


Denne henstilling til begrænsning er gældende fra 1. april til 1. oktober.
  

 

   Fibernet rør lægning starte.

TDC er gang i at lægge rør til det kommende fibernet.

Der er udbrudt konkurrence mellem Gigabit og TDC men det ser ud til at man akter at samarbejde om gravearbejdet

så vi ikke skal have dobbelt opgravning

med de skader det vil medføre.

Dem der har tilmeldt sig Gigabit og dem der har Yousee kan se frem til et bedre net.


Alt andet lige vil det betyde bedre mulighedder for fiber i Grundejerforeningen Grønnemosegaard.


Ind til videre kan vi se at genopretning af fortove efter grave arbejdet flere steder har været totalt ringe udført.

Dette er der gjort en indsats for at få rettet op på.

Hvis dette ikke er tilfældet så tip kommunen som står for kontakten til TDC og Gigabit grave hold!


Klik her for at tippe gladsaxe kommune. 


Gigabit kommer også og se her for de mulighedder der er efter tilmeldingsfrist er

slut. Klik her!


 


Udgå konflikter med din nabo.

Hegnsloven forklaret i hverdagssprog.

Klik her for at læse mere!


Vi har sat skilte op og omdelt information om nabohjælp.

 

Du kan tilmelde dig Nabohjælp,

samt læse mere om dette

ved at klikke her!

 

Der har igen været ubudne gæster flere steder i foreningen.

 

Husk at holde øje med dine naboers huse, samt unormal trafik i kvarteret.

 

 

Så kan mange indbrud undgås viser erfaringen!

Det er det tyve hader mest. Nysgerige blikke og spørgsmål.

 

Det er en stor hjæp med evt. video og billeder inden for gældende regler.VEJSYN 2018

Hjælp os med af holde vores kvarter pænt og nydeligt!

 

Har du observeret fejl og mangler ved fortov og vej!

 

Du skal selv indraportere dette på linket her direkte til Gladsaxe Kommune:

 

Fejl og mangler observeret!

 


 

KOMMUNEPLAN 2017 - Vi vandt første runde!

 

Kampen for at forhindre at Kommuneplan 2017 gav mulighed for at byggespekulanter køber huse og bygger uhæmmet i 2 plan og udstykker grunde er afværget denne gang.

 

Vi skal sige tak for alle de indsigelser der er kommet. Disse har sammen med brug af nettet og læserbreve. Kontakt til byrådsmedlemmer

og anden debat gjort at ændring fra 1 1/2 plan til 2 plan er taget af bordet.

 

Det betyder at der vil ske en mere naturlig udskiftning af utidssvarende boliger til nye.

Dette skulle ske uden at påføre naboer unødige gener mht indblig , skygge mm.

 

Problemet med 2 parkerings pladser på egen grund vil dog medføre at kvarterets smukke forhaver forsvinder med tiden og erstattes af parkeringspladser. Der er stadig servitut med grønne hegn mod vej og grønne forhaver på alle grunde i vores kvarter

 

Ærgeligt men det er om de nuværende regler tilsiger!

NYHEDERKOMMENDE ARRANGEMENTER


Generalforsamling 2020 den 24-3-2020

kl 17:30 udskudt efter anbefaling fra Gladsaxe Kommune og Regerings udmelding!

 

Vi finder en ny dato når der meldes ud fra myndighedderne at dette kan foregå på forsvarlig vis. 


Hermed indbydes til Generalforsamling 2020

Tirsdag d. 24. marts 2020 kl. 17.30
i Søborg Magle kirkes lokaler, Grønnemose Alle 77.


Se indbydelse ved at klikke her!


Der er åben for mobilepay på 90802 fra kl 17:00 eller kontant til bestyrelse som mobile payer for dig.


Der vil i lighed med sidste år være med spisning med smørrebrød til de voksne og pizza til børn.


TILMELDING til spisning er krævet - klik her!Vild med Vilje:
I forbindelse med plejeplanen for Høje Gladsaxe Park og Gyngemosen, er det bestemt, at der i 2020 skal indføres naturheste i parken. Hestene skal græsse i parkens sydøstlige del året rundt og dermed være med til at pleje naturen i parken. Da dette er et usædvanligt projekt, vil kommunen gerne fremlægge rammerne for projektet på Generalforsamlingen.


Derefter ser vi se film fra lokalhistorisk arkiv.
Efter spisning og film fortsætter vi med generalforsamlingen.


Dagsorden for Generalforsamlingen

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Kontingent for 2020.
Forslag: 100 kr. årlig.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af kasserer.
Nina Hanberg valgt i 2019 fortsætter til 2021
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Jesper Funk (er villig til genvalg)
Dorte L. Korsbech (er villig til valg)
8. Valg af 2 suppleanter.
Jacob Vind (Genopstiller ikke)
Lone Bløcher (er villig til valg)


Er der flere der ønsker at støtte op så meld
jer nu.


9. Valg af 1 revisor. Marianne Clausen er på valg
10. Eventuelt.


Årets emne: Vild med Vilje 


Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen,skal være sendt til
formanden, Jesper Funk, Holmevej 7,
senest d. 16. Marts 2020
via mail til Formand@groennemosegaard.dk


P.b.v.
Jesper Funk Nina Hanberg
Formand Kasserer
Holmevej 7 Højvangen 44


Sankthansaften den 23/6-2020


Program

Kl 20:30 Musik
Kl 21:20 Båltale
Kl 21:30 Bålet bliver tændt og midsommersang
synges.


Der uddeles gratis is til fremmødte børn!


Medbring selv drikke varer! 

SENESTE ARRANGEMENTER


Fastelavn den 22/2-2020 kl 14:00


Den 22/2-2020 kl 14:00 afholdt vi fastelavn på garhøjen på en ellers våd dag.


På trods af det så viste vejrguderne sig fra sin bedste side. Det bestildte vejr blev leveret til tiden!


Fra kl 13:45 til 15:55 holdt regnen op og solen tittede frem og alle de fremmødte (Ca 112 tilmeldte) hvor

stort set alle mødte frem fik en skøn fastelavn.


Der blev uddelt kroner til katte droning og konger samt fastelavns ris til de heldige vindere.


Alle andre kunne gå hjem med fastelavn boller og en slik pose til børnene.


Tak til alle for at støtte op om arrangemenet på trods af det udfordrende vejr.


Skønt at stort set alle tilmeldte mødte frem så intet gik til spilde!


Bestyrelsen håber at i alle fik mødt en fra området i  ellers ikke ville have mødt og sludret med!


100 års jubilæums fest den 28/9-2019

Program 16:30-22:00


AFLYST pga. af for få tilmeldinger!!!!


Se invitation her!


Grundejerforeningen Grønnemosegårds

100 års Jubilæums fest for foreningens medlemmer

Lørdag d. 28 – 9 – 2019
Kl. 16:30 – 22:00

Kildebakkegårds alle 165 i festsalen


Du får en 3 retters menu med 3 genstande fri valg mellen
Vores egen brygget Jubilæums øl , vand og vin
Kaffe / te m.m.


Derefter er der Dans til live musik

Du skal bare tilmelde dig / jer


Det er frit for at medbringe ekstra drikke varer.


Betal kun 150 kr pr. person på mobilpay 90802
Inden d. 1 – 9 – 2019

Husk at skrive adresse i bemærkningsfeltet.

Du /I er først tilmeldt når vi har modtaget din betaling

Husk selv at tage tallerken, kniv, gaffel, dessertske
Glas og kop med.

Så har bestyrelsen sørget for festen
Mange hilsner Bestyrelsen


Der er plads til ca 100 så skynd dig at tilmelde dig!


Sankthans Dag og Aften 2019

på Garhøjen Holmevej 9-15

søndag den 23/6-2019


Fulde program (Klik her)


Sankthans Dag


13:00 – 15:00
Familie loppemarked ved Garhøj.


En hyggelig eftermidag i familiens tegn!


15:00 – 16:00
Fælles kaffe- og kagebord
Der blev spist kager fra kagebordet og vi tændte op

i bålfadet og børnene lavede snog brød.

Musiker fra holmevej spillede på guitar.


15:30 – 16:30
Leg og Spil for alle
Der blev leget med diverse spil og der var en gang fældes rundbold med voksne og børn.


Sankthans Aften

Kl 20:30 spillede Jazz bandet


Jangmark og Vinsand! 

     

Kl 21:20 Båltale af Jakob Skovgaard Koed (A)


Det blev igen leveret en god tale før bålet blev tændt.


Kl 21:30 Bålet blev tændt og midsommersang 

blev synges.


Det var et flot bål og heksen fløj

til  bloksbjerg hurtigt.


Traditionen tro blev der uddelt is til alle børn der var mødt op og der var også til voksne.


Tak til alle de fremmødte der gjorde denne aften til en hyggelig en og tak fordi i alle rydtede op efter jer selv.


Generalforsamling

Den 19-3-2019 KL 17 - 21

 

For 100 år siden blev vi stiftet og det vil vi gerne markere med en række arrangementer her i 2019.
Som det første inviterer vi til den årlige generalforsamling, som i år bliver lidt af en fest
med nedenstående program.


Klik her for program.


Tid og sted:
Tirsdag den 19. marts 2019 i Søborgmagle Kirkes lokaler.
Grønnemose Alle 77 , 2860 Søborg.


Program:
Dørene blev åbnet kl 17:00.


Vi dækkede op til fælles spisning og der bev vist en film i anledning af vores 100 års jubilæum.

Filmen handler om den udvikling der er sket siden området blev udstykket.

Der blev serveret smørrebrød til de voksne og pølsehorn til børn.
Dertil drikkevarer.


Generalforsamling 2019

Før filmen og efter fællesspisningen afholdtes vores GF efter vedtægterne og vi slutter med kage og kaffe.


Tak til alle fremmødte til GF og dette års første arrangement i anledning af vores 100 års jubilæumFastelavn på Garhøjen. Holmevej 9-15

 

Lørdag den 2 Marts 2019 kl. 14.00

 

Tøndeslagning for alle foreningens medlemmer med børn/tilknyttede børn

på Garhøj - Holmevej 9-15

 

Præmier til kattekonger og -dronninger

 

Godteposer blev uddelt til alle børnene og

fastelavnsboller til de voksne

 

Der var igen i år et godt fremmøde og kattekonger og dronninger blev uddelt.


Copyright 2013 © All Rights Reserved