Hjem

FORENINGENS ARBEJDE

 

BESTYRELSENS HJØRNE

af formanden Jesper Funk

 

Er du lige flyttet til foreningen eller ikke medlem kan du blive det for kun kr. 100 om året. Husk at tilmelde betaling til PBS så du undgår besværet med at huske betaling.

Du kan melde dig ind ved at betale kr. 100 på mobilapay Nummeret er: 90802 og husk at oplyse din adresse.

 

Skriv til foreningens kasserer her og oplys fulde navn, adresse og evt. email så vi kan kontakte dig den vej i fremtiden.

 

Som medlem kan du deltage i foreningens arrangementer, samt låne foreningens stige.

Du kan også blive medlem af nabolån og låne og dele ting du har med andre medlemmer af foreningen.

 

Foreningen varetager dine interesser over for myndigheder og holder vejsyn og hjælper med at holde kvarteret pænt til glæde og gavn for alle.

Der afholdes et årligt Sankt Hans arrangement og fastelavn på Garhøjen Holmevej 9-15.

 

Der huserer til tider indbrudstyve i kvarteret

så vær ekstra opmærksom på mistænkelige personer.

Fjern "marker"s (flasker o.lign foran huse hvis du ser nogen). Tyvens måde at checke om der er nogen hjemme på matriklen.

Ser du at der står grønne affaldsspande foran et hus dagen efter afhentning så hjælp din nabo med at få kørt den ind igen, så tyven ikke får det for nemt.

 

Sørg for at dit hus ser beboeligt ud i og kig efter din nabos hus også. Især i ferie perioder og helligdage!

 

Har du hund så tænk på din nabo!

Tænk på din nabo når du lukker din hund ud tideligt om morgenen. Sørg for at kigge efter den og kald den ind hvis den evt. begynder at gø.

 

Så får du en glad nabo.!

 

Bier / Hvepse som sværmer kig her!.

Har de slået sig ned i din have og du ikke har lyst til at de lige bor der så kan du kontakte nogle bi-avlere som gerne kommer og tager bierne med til et sikkert nyt hjem.

 

Kan tage en dags tid før de er flyttet.

Typisk ganske gratis!

 

Klik her for at se listen over bi-afhentere/hvepse fanger

i nærheden af dig!.

 

Jord Dating i Gladsaxe Kommune

Er nu erstattet af jordbasen.dk.

 

Har du brug for jord eller har jord du vil af med

så klik her.

 

 

Vestegnens Politi og Gladsaxe vagten.

 

Observerer du noget som kræver hjælp.

 

Vestegnens politi +45 43 86 14 48

eller

Kommunens vagt +45 20 25 75 51

 

 

Støj og godt naboskab

 

Bestyrelsen vil henstille grundejerne til at lægge

brugen af støjende maskiner på disse tidspunkter:

 

Hverdage : 8-18

Lørdag : 9-15

Søndag : Støjfri

 

Idéen er, at der larmes samtidigt, og der er stille samtidigt.

 

Desuden at de typiske spisetider respekteres.

 

Denne henstilling til begrænsning er gældende fra 1. april til 1. oktober.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BYGGERI IGANG PÅ GARHØJ

I tilfælde af gener så kontakt bygherrer

www.eurodan-huse.dk eller gladsaxe kommune.

 

Kontakt evt.l miljøafdelingen på tlf 39575929.

 

Se regler her!

 

Bygherrer er blevet gjort opmærksom på at holde sig inde på den del der ikke er omfattet at fortidsminde beskyttelses linjen.

 

Efter en del skriveri har Gladsaxe kommune præciseret reglerne, samt hvor

matriklen går til.

Bygherrer er blevet bedt om at bringe forholdene i orden inden de går videre

med byggeriet, samt om at udbedre de skader der er sket på Garhøjen.

 

Brug af vej skal der tilladelse til.

Spørg kommunen hvis der er tvivl.

 

Der må undøres støjende arbejdes

i normal arbejdstid fra 7-18 man-fre

samt 7-14 lørdag.

 

 

MAIL TIL MEDLEMMER - TILMELD DIG HER!

Vi vil gerne kunne sende informationer til dig på din mail.

Det kræver at du tilmelder dig på nedenstående link.

Vi vil stoppe med at omdele materiale, da det er både dyrt og tidskrævende.

 

Klik her for tilmelding/afmelding!

 

VEJSYN 2017

Hjælp os med af holde vores kvarter pænt og nydeligt!

 

Har du observeret fejl og mangler ved fortov og vej!

 

Du skal selv indraportere dette på linket her direkte til Gladsaxe Kommune:

 

Fejl og mangler observeret!

 

BESTIL BEHOLDER TIL PAP NU!

Fra årskiftet 2019 kan parcel-rækkehuse få en beholder til pap og karton (ikke fødevarekartoner så som fx mælkekartoner)

Det vil gøre det lettere for dig at sortere dit pap fra i hverdagen, da du nemt kan opbevare det i beholderen. Beholderen skal køres ud til fortovet den dag, der bliver hentet storskrald, hvor den vil blive tømt af bilen der henter pap.

Beholderen leveres hurtigst muligt i starten af 2019.

 

Betil din beholder her på gladsaxe.dk/beholdertilpap

 

Dit ejendomsnummer kan du finde her

ois.dk

 

KOMMUNEPLAN 2017 - Vi vandt første runde!

 

Kampen for at forhindre at Kommuneplan 2017 gav mulighed for at byggespekulanter køber huse og bygger uhæmmet i 2 plan og udstykker grunde er afværget denne gang.

 

Vi skal sige tak for alle de indsigelser der er kommet. Disse har sammen med brug af nettet og læserbreve. Kontakt til byrådsmedlemmer

og anden debat gjort at ændring fra 1 1/2 plan til 2 plan er taget af bordet.

 

Det betyder at der vil ske en mere naturlig udskiftning af utidssvarende boliger til nye.

Dette skulle ske uden at påføre naboer unødige gener mht indblig , skygge mm.

 

Problemet med 2 parkerings pladser på egen grund vil dog medføre at kvarterets smukke forhaver forsvinder med tiden og erstattes af parkeringspladser. Der er stadig servitut med grønne hegn mod vej og grønne forhaver på alle grunde i vores kvarter

 

Ærgeligt men det er om de nuværende regler tilsiger!

NYHEDER

 

 

KOMMENDE ARRANGEMENTER

 

 

 

 

Generalforsamling

Den 19-3-2019.

 

Vi har sat skilte op og omdelt information om nabohjælp.

 

Du kan tilmelde dig Nabohjælp,

samt læse mere om dette

ved at klikke her!

 

Der har igen været ubudne gæster flere steder i foreningen.

 

Husk at holde øje med dine naboers huse, samt unormal trafik i kvarteret.

 

 

Så kan mange indbrud undgås viser erfaringen!

Det er det tyve hader mest. Nysgerige blikke og spørgsmål.

 

Det er en stor hjæp med evt. video og billeder inden for gældende regler.

 

SENESTE ARRANGEMENTER

 

 

 

 

 

SankthansAften 2018 på Garhøjen

Holmevej 9-15

lørdag den 23/6-2018

 

Kl 20:30 spillede Jazz bandet

 

Jangmark og Vinsand!

Det var super godt og hyggeligt.!

 

Kl 21:20 Båltale af byrådsmedlem Torben Madsen (Ø)

Her blev der talt om vigtigheden af at passe

på Gladsaxe og styrke fælleskabsværdier.

Der bliver et stigende pres på områder i Gladsaxe

for at skaffe boliger til alle.

Der skal ses på hvordan dette kan ske uden af Gladsaxe

mister sit særpræg og villa kvarterer spoleres.

 

Kl 21:30 Bålet som i år blev et bålfad med røgkanon blev tændt

og alle sang med på den udleverede midsommersang.

 

Traditionen tro blev der uddelt is til alle børn og

pga. fremmødet også til de voksne.

 

Vi takker alle der deltog og gjorde arrangementet til et

rigtig hyggeligt et og stor tak til bestyrelsens medlemmer

for at gøre dette muligt.

 

Stor tak til musikken som spillede rigtig godt

samt Torben Madsen for den flotte tale.

 

Tak til alle fremmødete og ros til at der blev ryddet fint op.

Det forsvundne bålfad er dukket frem igen.

Tak for at levere det tilbage.

 

Generalforsamling 2018

 

Tirsdag d. 20. marts 2018 kl. 19.30-22:00

 

Blev afholdt i Søborg Magle kirkes lokaler, Grønnemose Alle 77.

Der var desværre ikke det store fremmøde

men dem der kom fik et godt foredrag om stjerner og fik lært om diverse aps og programmer der kan hjælpe i stjernevrimlen.

Generalforsamlingen forløb som planlagt og alle poster blev genbesat af de opstillede kandidater.

 

Se referat ved at klikke her!

 

Fastelavn 2018

Lørdag den 24/2 kl 14:00 afholdt vi igen fastelavn på Garhøjen Holmevej 9-15

Der var igen boller til de voksne og slikposer til børnene, samt

fastelavnsris til de heldige katte konger og dronninger. I alt 110 var tilmeldt og vi takker

for den store opbakning og håber alle hyggede sig i det gode vejr.

 

Øl fra

"Lær at brygge din egen øl skal fortæres"

Den 11/1-2018 kl 18:00 fik vi smagt på den hjemme bryggede øl og fik god mad til.

Tak til deltagerne for et hyggeligt arrangement

 

2017 – Parcelhusejernes vælgermøde!

Dato: Onsdag den 8. november 2017

Kl 19.00-21.30

 

Vælgermødet med vores politikere bød på livlig debat med politikerene og emnet var fortætning samt trafikstøj og manglende afskærmning. Der blev også vendt spørgsmål om ejendomsskat/grundskyld og boligformer.

Det var et godt arrangement selv om vi gerne så at flere borgere gad bruge tiden på at påvirke vores politikere når lejligheden byder sig.

Det er stadig svært at konkurere med sofaen derhjemme. Der var fra politisk side bred forståelse for at man skulle blive bedre til at lytte til borgerne i kommunen!

 

Fortætning nej tak!

 

Lær at brygge din egen øl.

 

Mandag den 30.10.2017 KL 17:30 - Ca 21:30 holdt vi arrangement, hvor vi lærte at brygge vores egen øl.

 

Kurset blev afholdt på Grønnemose Skole i køkkenet.

Var en rigtig hyggelig intro i brygger kunsten fra A-Z og der blev spist og smagt på forskellige øl i ventetiden! Du skulle have været med!

 

Tidsplanen med 4 timer holdt.

 

Den færdige bryg drikker vi den 15. januar 2018

Forvent betaling for mad denne dag.

 

Klik for mail til direkte til brygmester

Jesper Dannisøe

 

Der er Max 20 pladser så det er efter først til mølle princippet.

Sankthans den 23/6 2017 på

Garhøjen Holmevej 9-15

 

Sankthans 2017

 

Årets program blev.

 

Kl. 20.30

Musik med "STOP 1 Halv".

De spillede en masse god live musik

og skabte en perfekt stemning!

 

Vejret var med os i år og de gav en del ekstranumre

til alle de fremmødte!

 

kl. 21.20

Her blev der holdt en god båltale af Christina Rittig Falkberg, lokal radikal kandidat.

(Link til den kommer her senere)

 

kl. 21.30

Bålet blev tændt og der blevr sunget midsommervisen med hjælp fra "STOP 1 halv"

Der var godt med energi i bålet og det var ganske

flot og heksen blev sendt fint afsted til Bloksbjerg!

 

Der var igen gratis is til børnene og de forsvandt

som dug for solen!

 

Tak til alle for at i sørgede for at rydde pænt op efter jer selv!

 

Tak til alle fremmødte for en hyggelig Sankthans og

vi håber at se jer igen næste år!

 

 

Borgermøde den 3 April kl 19-21 om Grønne Gladsaxe

Her blev den grønne udvikling i gladsaxe diskuteret. Biofaktor og andre tekniske begreber som ingen forstår.

 

Borgermøde den 6 April kl 19-21 i Rådhushallen til Bæredygtig Byområder

Der blev her lagt pres på politikerene til at ændre kommuneplan 2017 mht. bygge højde,dobbelthuse mm i villakvarterene.

Presset lykkedes denne gang!

 

De mange indsigelser havde en stor betydning samt underskrift indsamling.

Vi skev også direkte til de politiske partier

for at påvirke i forhold til deres partiprogram.

Ingen har stående at de støtter bygge spekulanter.

 

Generalforsamling 2017

Tirsdag d. 21. marts 2017 kl. 19.30

i Søborg Magle kirkes lokaler, Grønnemose Alle 77.

 

Tak til alle de fremmødte.

 

- NaboLån gennem gang.

- NaboHjælp hvad nu.

- Kommuneplan 2017 og konsekvenser

for vores område.

Efter generalforsamlingen blev der holdt

et godt foredrag om Belgisk Øl.

 

 

Fastelavns Arrangement Lørdag

den 25/2- 2017

på Garhøjen Holmevej 9-15

 

Tøndeslagning for alle foreningens medlemmer

med børn/tilknyttede børn

 

Præmier til kattekonger og -dronninger

 

Godteposer til alle børnene

 

Fastelavnsboller til de voksne

 

Igen i år var det et populært arrangement

og vi nåede at slutte inden regnen kom til søborg.

Tak for den store opbakning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2013 © All Rights Reserved